Ucingo olunespool

  • Ucingo oluneSpool

    Ucingo oluneSpool

    Ucingo olune-Spool luthambile kwaye luqaqambile, lusetyenziswa kakhulu kwezoLimo kunye negadi yocingo lokubopha okanye ucingo lokubopha, olukwasetyenziswa kakhulu kwimizobo.